Služby

Naše advokátní kancelář je spojením specializace velké advokátní kanceláře s osobním přístupem kanceláře malé. 

Mezi naše služby poskytované převážně českým klientům mimo jiné patří:

 • Vyhledání vhodné investiční příležitosti na trhu ve vztahu k investičním preferencím a možnostem klienta
 • M/A převážně ve vztahu k investičním nemovitostem
 • Převody domů, pozemků, bytů a dalších nemovitostí 
 • Prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek
 • Nájemní vztahy
 • Zřizování, změna a rušení zástav, služebností a věcných břemen a jiných oprávnění, převážně v rámci nemovitostních transakcí
 • Advokátní úschova kupní ceny nemovitosti
 • Zastupování v řízení před katastrem nemovitostí
 • Ověřování podpisů na vlastních a cizích listinách
 • Jiná smluvní agenda

Mezi naše služby poskytované převážně zahraničním klientům mimo jiné patří:

 • Kompletní zprostředkování prodeje luxusních a investičních nemovitostí v České republice
 • Vypracování všech převodních dokumentů v rodné řeči klienta, nebo v dvojjazyčných verzích 

Mezi služby zajišťované našimi smluvními partnery patří:

 • Kompletní řešení finančních aspektů převodu, včetně kompletního vyřízení nejvýhodnějšího hypotečního úvěru na trhu
 • Kompletní daňová řešení, včetně posudků na možnost prominutí nebo odpuštění daně z nabytí věci nemovité a zastupování v řízeních před příslušným finančním úřadem
 • Kompletní realitní služby, včetně multimediální inzerce, zajištění kupce nemovitosti atd.