Odměna

Odměna je vždy sjednávána v návaznosti na konkrétní věc a je výsledkem dohody s klientem. V praxi se osvědčila hodinová sazba, kterou obvykle sjednáváme v rozmezí 3.000 - 5.000 Kč + DPH / hodina. Při dlouhodobějším výkonu je možné domluvit sazbu podílovou, případně ji kombinovat s hodinovou sazbou v adekvátní výši. Odměna dle advokátního tarifu přichází v úvahu jednak tam, kde ji klient preferuje, jednak není-li dosažena dohoda o odměně smluvní.